Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel lub zarządca budynku zobowiązany jest złożyć deklarację o sposobie jego ogrzewania

w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizacje zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Od poniedziałku 25 kwietnia 2022 r. w Szkole Podstawowej nr 2 im. Roberta Schumana w Wałczu rozpoczął się zorganizowany przez Urząd Miasta Wałcz, bezpłatny kurs języka ukraińskiego dla chętnych nauczycieli z Publicznych Przedszkoli oraz Szkół Podstawowych w Wałczu.
Niezmiernie nas cieszy, że z własnej woli i potrzeby serca nauczyciele chcą zdobyć podstawy języka ukraińskiego.
Jesteśmy przekonani, że ten kurs zarówno ułatwi pracę nauczycielom, jak i dzięki ich znajomości języka ukraińskiego dzieci z Ukrainy będą miały łatwiejszy start w naszych placówkach oświatowych.

Źródło informacji: M. Tobiasz, Wydział Edukacji

30 kwietnia 2022 r. w hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Wałczu odbyła się 21. gala Knockout Boxing Night.

Dnia 28 kwietnia 2022 roku po długiej przerwie spowodowanej pandemią odbył się w Kornelówce Wiosenny Festiwal Piosenki.

Imprezę rozpoczęła pani dyrektor Ewa Hołowska - Kędzierska witając wszystkich przybyłych gości i życzyła dobrej zabawy. Uczniowie podzieleni na trzy grupy wiekowe zaprezentowali przygotowane utwory z repertuaru polskich i zagranicznych wykonawców.

Artystów oceniało jury w składzie: dyrektor Ewa Hołowska Kędzierska – Kędzierska, pedagog Ewa Szczepaniak oraz pani Beata Patrzek. Komisja zwracała uwagę na dobór repertuaru, walory wokalne i ogólny wyraz artystyczny wykonania. Wszyscy młodzi artyści wykazali się wielkim zaangażowaniem i ambicjami, a wśród nich objawiło się kilka oryginalnych postaci. Podczas występów panowała gorąca atmosfera, żarliwy doping i dobra zabawa wszystkich zgromadzonych. Można było też zauważyć uczniów z Ukrainy, którzy ze swoimi klasami śpiewali piosenki w języku polskim i integrowali się ze społecznością uczniowską. W przerwach między występami zabawy muzyczne zaproponował zespół ukulele i bębniarski pod kierownictwem pana Karola Solarskiego.

Mimo, że wszyscy wykonawcy byli wspaniali jurorzy musieli wyłonić zwycięzców i wyróżnionych, którzy otrzymali dyplomy i symboliczne nagrody.

Laureaci festiwalu ponownie zaprezentują wybrane utwory muzyczne podczas festynu szkolnego 3 czerwca 2022 roku.

Wyniki grupa kl. 0 – 3

I miejsce  ex aequo klasa III b oraz klasa II b

II miejsce klasa II a

III miejsce klasa I a

Wyróżnienie: Oddział przedszkolny

Wyniki grupa kl. 4 – 6

I miejsce  VI a

II miejsce klasa V b

III miejsce klasa V a

Wyniki grupa kl. 7 – 8

I miejsce  VIII d

II miejsce klasa VIII b

III miejsce klasa VII d

Wyróżnienie: klasa VII c

Występy wszystkich uczestników zostały gorąco przyjęte przez publiczność. Naszym wokalistom i zespołom oraz wychowawcom, bez których zaangażowania i wsparcia koncert nie byłby tak udany – serdeczne podziękowania!Autor tekstu: Ewa Hołowska - Kędzierska, Beata Patrzek

Autor zdjęć: Marta Kotarska

Na zdjęciach: Społeczność uczniowska Kornelówki