w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizacje zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. 

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dla mieszkańców w ramach Programu Priorytetowego "Czyste Powietrze”,

Wszystko, co w życiu zrozumiałem,
zrozumiałem tylko dlatego, że kocham

Lew Tołstoj

ZŁOTE GODY

w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizacje zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. 

Sto pierwsze rodziny mieszkańca  Wałcza!

Jubileusz 101 lat życia to niecodzienna i doniosła uroczystość. W dniu 20 maja  2022r.  sto pierwsze urodziny  obchodził  mieszkaniec  naszej miejscowości Pan Buko Eliasz.

Z tej okazji Burmistrz Miasta Wałcz Maciej Żebrowski  oraz Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich Lilla Możejko odwiedzili  Szanownego  Jubilata w miejscu  zamieszkania. Pan Buko Eliasz przyjął gratulacje oraz życzenia dalszych lat życia, spędzonych w zdrowiu i szczęściu rodzinnym. Pan Burmistrz wręczył Jubilatowi  kwiaty i życzenia. W  tej wzruszającej uroczystości Jubilatowi  towarzyszyła najbliższa rodzina.

Jeszcze raz serdecznie gratulujemy tak pięknego jubileuszu, życzymy dużo zdrowia i miłości osób najbliższych.