Terytorialsi zapraszają na „Wakacje z WOT”

Aktualizacja informacji Przewodniczącego Rady Miasta Wałcz w sprawie naboru kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2024-2027 Prezes Sądu Okręgowego w Koszalinie wystąpił do Przewodniczącego Rady Miasta Wałcz o dokonanie wyboru ławników na kadencję 2024-2027 (na podstawie pisma Prezesa Sądu Okręgowego w Koszalinie OA-510-4/23 z dnia 24 maja 2023 r.)

Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego ogłasza Konkurs pn. „Przyjazne ogrody 2023".

Wykaz wszystkich wydarzeń odbywających się w weekend 26-28.05.23 r.

Spotkanie organizacyjne akcji "Samorządy nie marnują"

Oferta w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizacje zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.