Jubileusz 100 lat życia to niecodzienna i doniosła uroczystość.

Przewodniczący Rady Miasta Wałcz informuję, że Mieszkańcy Gminy Miejskiej Wałcz mogą zabrać głos w debacie nad Raportem o stanie Gminy Miejskiej Wałcz za 2021 rok.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałczu informuję,

 

Niezmiernie miło nam poinformować, że jako jedyni w województwie zachodniopomorskim otrzymaliśmy środki finansowe z Fundacji BGK na dostosowanie jednego z wałeckich przedszkoli do nauki dla dzieci – uchodźców z Ukrainy.

Kwota 25.000 zł zostanie przeznaczona na zakup monitora interaktywnego, laptopów oraz pomocy dydaktycznych do Publicznego Przedszkola nr 9 „Bajka” w Wałczu.

Miło nam poinformować, że Publiczne Przedszkole nr 5 im. Jasia i Małgosi w Wałczu, Publiczne Przedszkole nr 6 „Stokrotka” w Wałczu, Publiczne Przedszkole nr 8 „Promyk” w Wałczu oraz Szkoła Podstawowa nr 2 im. Roberta Schumana w Wałczu

w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizacje zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.