Urząd Miasta Wałcz informuje, że od 1 października 2022 roku wznawia działalność Ogrzewalnia Miejska dla osób potrzebujących schronienia.

Zgodnie z art. 19a ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Informujemy, że powstała możliwość otrzymania rekompensaty zakupu ogrzewania przez organizacje pozarządowe w zakresie,

W dniu 26.09.2022r. w Wałeckim Centrum Kultury odbyła się uroczysta inauguracja II Wałeckich Dni Seniora.

Przypominamy właścicielom i zarządcom nieruchomości o przeprowadzeniu obowiązkowej deratyzacji na terenie Miasta Wałcz!

Oferta w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizacje zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Zgodnie z art. 19a ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) zamieszcza się ofertę na realizację zadania publicznego: „Stevens Cyclocross Cup 2022”.

W/ w oferta zostaje umieszczona na okres 7 dni - od dnia 27.09.2022 r. do dnia 03.10.2022 r.

Zgodnie z art. 19 a ust. 4 każdy w tym terminie może wnieść uwagi do oferty.

Treść oferty dostępna: link.

Źródło informacji: N. Lisowska, Wydział RiPM.