W dniu 14 marca br. w Urzędzie Miasta Wałcz, miała miejsce niezwykła uroczystość 50-lecia pożycia małżeńskiego 4 par

Gmina Miejska Wałcz działając zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 ogłasza otwarty nabór Partnera do wspólnego przygotowania i realizacji przedsięwzięcia, zwanego dalej projektem.

Szanowni Mieszkańcy Miasta Wałcz! Mamy przyjemność zaprosić Państwa na spotkanie informacyjne dotyczące budżetu obywatelskiego na rok 2024.

13 marca od godziny 10:00 w Wałeckim Centrum Kultury odbywała się II Konferencja z cyklu "Zielone Miasta", tematem tegorocznego spotkania był "Wałcz Mędzyregionalnym Centrum Elektromobilności"

Informacja nt. naboru do klasy w Oddziale Mistrzostwa Sportowego przy I LO im. Kazimierza Wielkiego w Wałczu.

Muzeum Ziemi Wałeckiej realizuje projekt “DNA Wałcza” dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa w ramach programu własnego Narodowego Instytutu Muzeów “Izby Pamięci” z tego powodu będziemy prowadzić ZBIÓRKĘ obiektów