Zarządzenie Nr 0050.1.50.2024 Burmistrza Miasta Wałcz z dnia 21 marca  2024 r.

Oferta.

od 25 marca do 12 kwietnia 2024 r. można zgłaszać projekty do Budżetu Obywatelskiego Miasta Wałcz.

Informacja nt. projektu

W dniu 14 marca br. w Urzędzie Miasta Wałcz, miała miejsce niezwykła uroczystość 50-lecia pożycia małżeńskiego 4 par

Gmina Miejska Wałcz działając zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 ogłasza otwarty nabór Partnera do wspólnego przygotowania i realizacji przedsięwzięcia, zwanego dalej projektem.