Od 1 sierpnia 2023 r. na terenie PSZOK-u mieszczącego się przy ul. Bydgoskiej w kierunku Piły, funkcjonuje: Punkt Rzeczy Używanych

Burmistrz Miasta Wałcz informuje o wynikach konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego pod nazwą „Zapewnienie dzieciom
w wieku przedszkolnym zamieszkałym na terenie Gminy Miejskiej Wałcz możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach w latach szkolnych od 2023/2024 do 2025/2026”.

Szczegóły w załączniku: images/OFERTY/zarzdzenie_wyniki_konkursu.pdf

Gmina Miejska Wałcz realizuje projekt w ramach Umowy o powierzenie grantu o numerze 3332/1/2021 pn. „Cyfrowa Gmina”.

 

W rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego - 1 sierpnia, o godz. 17.00,

Za nami 7. Festiwal Dwóch Jezior, a na horyzoncie rysuje się już 8. edycja tego wspaniałego, wałeckiego wydarzenia.

Burmistrz Miasta Wałcz oraz Związek Sportowy SUP w ramach programu UZALEŻNIA MNIE TYLKO SPORT  zapraszają na bezpłatne  treningi na deskach  SUP.