Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”.

 

Informujemy, iż z powodu stwierdzenia braku przydatności wody do kąpieli w kąpielisku „Plaża nad Zamkowym” na Jeziorze Zamkowym  przy ul. Bydgoskiej w Wałczu,

w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizacje zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Zgodnie z art. 19a ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) zamieszcza się ofertę na realizację zadania publicznego: „Operetka&musical na wynos”.

W rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego - 1 sierpnia, o godz. 17.00,

W dniu 27 lipca 2022 r., dokonany został odbiór końcowy nowej inwestycji - ronda.