Ostatnia mobilność projektu ERASMUS+ “Bądź przebojowy jak świat cyfrowy” zakończona!

Informacja, dotycząca możliwości złożenia wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL.

Masz wykształcenie wyższe i posiadasz doświadczenie w pozyskiwaniu środków finansowych oraz w realizacji projektów kulturalnych, a znajomość zagadnień i problematyki związanej z funkcjonowaniem muzeum w tym przepisów prawnych nie jest ci obca, mamy dla Ciebie ofertę pracy na stanowisku DYREKTORA MUZEUM ZIEMI WAŁECKIEJ

Masz wykształcenie średnie lub wyższe zawodowe o kierunku administracja lub informatyka, lubisz pracować z ludźmi, mamy dla Ciebie oferty pracy na stanowiskach:

Dnia 6 i 7 lipca br. w Urzędzie Miasta Wałcz odbyły się jubileusze  Złotych Godów Państwa:

Marii i Andrzeja Karczewskich-  małżeństwo zawarte dnia 29.01.1972r. 

Eugenii i Ryszarda Gardzińskich- małżeństwo zawarte dnia 25.03.1972r. 

Informujemy o możliwości składania przez rodzinne ogrody działkowe wniosków o przyznanie dotacji w celu dofinansowania budowy lub modernizacji infrastruktury ogrodowej.