Zgodnie z art. 19 a ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 poz. 1057) zamieszcza się ofertę na realizację zadania publicznego: Wycieczka do Karpacza

Urząd Miasta Wałcz informuje, że w dniach 06.09-21.10.2021 r.

Informujemy, iż istnieje możliwość skorzystania z pomocy udzielanej uczniom niepełnosprawnym

11 sierpnia 2021 r. w samo południe mieszkańcy Wałcza zebrali się na pl. Wolności, by powitać powracających z Igrzysk Olimpijskich w Tokio wałeckich sportowców.

Polsko-niemiecka transgraniczna współpraca dotycząca działań ograniczających następstwa pandemii COVID-19 – projekt bliźniaczy.

Szanowni Mieszkańcy Wałcza,