Pakiet dla średnich miast

„Pakiet dla średnich miast” – jeden z projektów strategicznych realizowanych przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju w ramach Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju w roku 2018 oferuje nowe narzędzia rozwoju inwestycji prywatnych w miastach średnich.

przysięga wojskowa II Turnusu Służby Przygotowawczej 100 Batalionu Łączności w Wałczu

W dniu dzisiejszym miała miejsce przysięga wojskowa II Turnusu Służby Przygotowawczej 100 Batalionu Łączności w Wałczu. Zgromadzeni elewi, którzy w maju rozpoczęli swoją ”przygodę” z wojskiem wypowiedzieli słowa przysięgi o służbie Rzeczpospolitej Polskiej oraz o obronie jej niepodległości i granic.

Bezpieczne miasto

Poprawa stanu i poczucia bezpieczeństwa mieszkańców naszego miasta przy właściwej diagnozie zagrożeń i oczekiwań społecznych, to jedno z ważniejszych zadań zawartych w „Strategii Miasta Wałcz do 2025r". 23 maja na spotkaniu Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, zwołanego przez Burmistrza Miasta Wałcz sprawdzaliśmy przygotowanie miasta do sezonu letniego właśnie pod kątem bezpieczeństwa. Z informacji przedstawionych przez poszczególne jednostki i instytucje wynika, że budynki zarządzane przez miasto (w tym szkoły i przedszkola) posiadają wymagane przeglądy i mogą byćw bezpieczny sposób użytkowane.

Wałeckie urodziny Miasta Wałcz

W dniu 28 kwietnia br. miało miejsce niezwykłe wydarzenie dla Naszego Miasta - 715 rocznica nadania praw miejskich Miastu Wałcz. Były balony, chorągiewki urodzinowe a nawet przepyszny tort z wizerunkiem ratusza i wałeckiego herbu. Jednak zanim Burmistrz Miasta Wałcz Bogusława Towalewska zaprosiła wszystkich Mieszkańców na tort, na skwerku tuż przy „wałeckim ryneczku" wspólnie z Wałczanami wkopaliśmy „kapsułę czasu" a wraz z nią ważne dla miasta dokumenty, pamiątki, zdjęcia, listy, prace dzieci z przedszkoli i szkół. Wszystko to dlaprzyszłych pokoleń, gdyż otwarcie kapsuły przewidziano na 2068 rok – za 50 lat. „Jesteśmy w wyjątkowym dla miasta miejscu, tuż obok mnie piękny zegar – życzę Mieszkańcom, by odmierzał tylko dobry czas dla Wałcza" – mówiła Burmistrz B. Towalewska podczas wkopania kapsuły.

715 - lecie miasta Wałcz

W dniu 23 kwietnia w Wałeckim Centrum Kultury odbyła się uroczysta sesja Rady Miasta Wałcz z okazji 715 – lecia nadania miastu praw miejskich.
W uroczystości wzięli udział przedstawiciele rządu i samorządów, dowódcy wałeckich jednostek wojskowych, proboszczowie i księża wałeckich parafii, radni i burmistrzowie poprzednich kadencji a przede wszystkim mieszkańcy naszego miasta.
Sesję otworzył Przewodniczący Rady Zdzisław Ryder a następnie przybliżył zebranym historię miasta do 1945 roku. Burmistrz Miasta Wałcz Bogusława Towalewska w swoim wystąpieniu zaprezentowała współczesność oraz palny rozwoju miasta w przyszłości

Spotkanie Miłośników Pojazdów Zabytkowych

Wspaniałe pojazdy, wspaniała pogoda, wspaniali ludzie – tak krótko można podsumować to, co w minioną niedzielę działo się w Wałczu na „Cegielni". W tym roku zjawiło się tu ponad sto pojazdów – dwu-, trzy- i czterokołowych i oczywiście tłumy zwiedzających.  Impreza rozpoczęła się omówieniem spraw organizacyjnych – krótko i konkretnie przedstawił je Kierownik Skansenu GWC – Bogdan Dankowski. Następnie Bogusława Towalewska – Burmistrz Miasta Wałcza przywitała zebranych  i wygłosiła tradycyjną już formułę: „IV Bunkrowe Spotkania Miłośników Pojazdów Zabytkowych a tym samym letni sezon turystyczny uważam za otwarty".  Serpentyny i confetti  nadały dodatkowego uroku uroczystości.