W niedzielne przedpołudnie, 18 listopada br., w Muzeum Ziemi Wałeckiej odbyły się warsztaty mydlarskie związane z finisażem wystawy

"Kąpiel w balii".

W dniu 19 listopada br. odbyło się I posiedzenie nowo wybranej Rady Miasta w Wałczu. Otworzył je radny senior Alfred Mikłaszewicz. Przywitał wszystkich zebranych, a w tym: m.in.:
Pawła Suskiego – posła na Sejm RP

SPRAW, BY ŚWIĘTA BYŁY PIĘKNE DLA WSZYSTKICH!

ZOSTAŃ DARCZYŃCĄ SZLACHETNEJ PACZKI W REJONIE WAŁCZ

W dniu 16 listopada 2018 r. dokonano wymiany syreny alarmowej znajdującej się na budynku Poczty przy ul. Kilińszczaków 30. Starą syrenę mechaniczną zastąpiono nowoczesną syreną elektroniczną DSE 900S. Jest to już trzecia tego typu inwestycja w ostatnich latach. W przyszłości na terenie miasta będą wymieniane kolejne mechaniczne syreny wchodzące w skład systemu alarmowania i ostrzegania ludności.

W dniu 16 listopada 2018 r. w siedzibie Urzędu Miasta odbyło się spotkanie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. W spotkaniu zwołanym przez Panią Burmistrz wzięli udział pracownicy Urzędu Miasta oraz miejskich jednostek i straży miejskiej.

Dnia 15 listopada w Wałeckim Centrum Kultury odbył się pierwszy Przegląd Pieśni Patriotycznej, zorganizowany przez Szkołę Podstawową nr 2 w Wałczu. Celem przeglądu było spopularyzowanie wśród dzieci i młodzieży  wałeckich szkół najpiękniejszych i zapomnianych już piosenek, nierozerwalnie związanych z historią Polski. Organizując konkurs, mogliśmy przyczynić się do uczczenia 100-lecia odzyskania niepodległości.