Wystawa  dotyczy  znanego  przedsięwzięcia  z  historii  Ameryki,  ekspedycji Meriwethera Lewisa i Williama Clarka na Zachód Ameryki, która miała miejsce w latach 1804 -1806. Dwaj badacze  wyruszając  w  kierunku  Pacyfiku  nie  znali  swojego  przeznaczenia.  Przed  nimi rozpościerały się tysiące mil doliny Missouri, a tę krainę zamieszkiwały indiańskie plemiona, niektóre znane Amerykanom ze swojej siły i bitności, ale też i takie, które dotąd w ogóle nie miały styczności z białym człowiekiem. Eksploratorzy  wkraczali  więc  na  niezbadany dotychczas teren, nie tylko nie wiedząc kiedy, ale czy w ogóle wrócą do domu. Nie posiadali nawet  map  niektórych obszarów  badanego  lądu,  posiłkując  się  jedynie  informacjami zaczerpniętymi  od  napotykanych  traperów  i  Indian  czy  kierując  się wyłącznie intuicją.

Fundacja Małgorzaty Glinki wraz z UKS Volley Wałcz i klubami zrzeszonymi w Glinka Academy będzie realizowała projekt pod nazwą "Z pasją po zdrowie", który skierowany jest do najmłodszych adeptów piłki siatkowej. W ramach projektu odbywać się będą systematyczne zajęcia sportowo-rekreacyjne oraz spartakiady dla najmłodszych. Wartość projektu to blisko 300.000 zł na które składa się dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz środki własne Fundacji Małgorzaty Glinki i Gminy Miejskiej Wałcz

W miniony piątek na terenie Centralnego Ośrodka Sportu 'Bukowina” w Wałczu, odbyła się narada roczna, podczas której „szef„ wałeckiej jednostki omówił stan bezpieczeństwa na terenie powiatu wałeckiego za rok 2018, oraz wyniki osiągnięte przez wałeckich policjantów. W spotkaniu uczestniczył Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie nadinsp. Jacek Cegieła. Przed rozpoczęciem odprawy odbyło się uroczyste przekazanie radiowozu dla dzielnicowych.
W naradzie kierownictwa, podsumowującej wyniki uzyskane przez wałecką jednostkę, uczestniczył Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie nadinsp. Jacek Cegieła. Wśród zaproszonych gości byli m.in. prokuratorzy, władze lokalne z terenu powiatu wałeckiego, z-ca komendanta Żandarmerii Wojskowej, Komendant Powiatowej Straży Pożarnej w Wałczu, Przewodniczący NSZZ Policjantów i pracowników Policji, kapelan policyjny, policjantki i policjanci oraz pracownicy służby cywilnej z Komendy Powiatowej Policji w Wałczu.

W zeszłym tygodniu, w sali wielofunkcyjnej MOSiR w Wałczu odbyło się po raz 17-sty Podsumowanie Roku Sportowego Klubu Karate Tradycyjnego w Wałczu.  Podsumowanie jest okazją do nagrodzenia najaktywniejszych zawodniczek i najaktywniejszych zawodników klubu w danym roku. Aby zwyciężyć w klasyfikacji trzeba przez cały rok gromadzić punkty za udział w zajęciach treningowych, pokazach, szkoleniach, zawodach, egzaminach, obozach, itp. Tegoroczna klasyfikacja była pod każdym względem rekordowa bowiem punkty można było zdobywać podczas 30 różnych aktywności klubowych.

Na podstawie  § 21 ust. 1 pkt.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie, jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z dnia 7 grudnia 2017 roku (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wałczu po zapoznaniu się ze sprawozdaniami nr 13878/19/SCZ oraz 13881/19/SCZ z dnia 23.01.2019 r. z badania próbek wody pobranej w dniu 10.01.2019 r. w ramach kontroli wewnętrznej z wodociągu w Wałczu, Punkt Poboru Próbki Wody: Wałcz, Szkoła Podstawowa nr 4 przy Al. Tysiąclecia 19 oraz Wałcz, budynek SUW przy ul. Zbożowej 5
stwierdza

Szanowni Państwo!
Urząd Miasta Wałcz we współpracy z Lokalnym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Szczecinku serdecznie zaprasza na spotkanie informacyjne pn.