Wydział IMGKiŚ informuję, że w związku z szybszym opublikowaniem w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego  Uchwały Rady Miasta Wałcz  nr VIII/III/33/19 z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  oraz Uchwały Rady Miasta Wałcz  nr VIII/III/32/19 z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia stawki opłaty dla nieruchomości zamieszkałych  na terenie  Miasta Wałcz. Wchodzi  w życie z dniem 1 Lutego 2019 r.

Pobierz deklarację:

- deklaracja w formacie .doc (139 KB)

- deklaracja w formacie .pdf (104 KB)

25 stycznia miasto Wałcz stało się oficjalnie członkiem Klastra Metalowego Metalika, który skupia przedsiębiorstwa z branży metalowej oraz branż komplementarnych z województw zachodniopomorskiego, wielkopolskiego oraz pomorskiego. Celem inicjatywy klastrowej jest dynamiczny rozwój przedsiębiorczości poprzez zwiększenie skali kooperacji wewnętrznej oraz współpracy z firmami zewnętrznymi (krajowymi i zagranicznymi). 

Zapraszamy mieszkańców Wałcza na bezpłatne szkolenia pn. "Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych."

- Rodzic w internecie
- Działam w sieciach społecznościowych
- Tworzę własną stronę internetową (blog)

22 stycznia 2019 roku w Szkole Podstawowej nr 1 w Wałczu odbyły się, jak co roku, Międzyszkolne Anglojęzyczne Zmagania Recytatorskie. Do konkursu przystąpiły szkoły podstawowe z: Wałcza, Gostomii, Karsiboru, Szwecji i Witankowa.

„Szlachetna PACZKA” działa od 18 lat i w tym czasie ponad 4 miliony osób zaangażowanych w ten program pomogło ponad 150 tysiącom polskich rodzin. Wałcz ma własną silną ekipę wolontariuszy, którzy wspólnie z darczyńcami przygotowują prezenty dla rodzin potrzebujących pomocy.

Dnia 21 stycznia o godzinie 19:00 odbył się koncert Noworoczny Wiedeński. Publiczność wysłuchała między innymi arie "Czardasz Czardasz", duety wszech czasów m.in. "Usta milczą dusza śpiewa", walce "Nad pięknym modrym Dunajem" w stylu kubańskiej salsy, polki "Trik Trak", marsza Radetzkiego oraz przeboje musicali takie jak "Memory" czy z musicalu Chicago " All that Jazz" zachwycające zarówno poddanych Franciszka Józefa jak i współczesną światową publiczność.