Aż 34 zawodników z młodzieżowych drużyn KS „Orzeł” Wałcz trenowało na terenie obiektów MOSIR i COS OPO BUKOWINA w ramach dochodzeniowego obozu zimowego, który odbywał się w dniach od 28.01.2019 do 01.02.2019 r. Zajęcia odbywały się na terenie hali, basenu i boiska „orlik”, a także w malowniczych okolicach jeziora Raduń.

Z okazji wyzwolenia Wałcz zapraszamy na turniej piłkarski dziewcząt

Burmistrz Miasta Wałcz informuje ,że w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020  -  Podprogram 2018 (który trwać będzie do 30 czerwca 2019 roku) będzie wydawana żywność dla osób posiadających skierowania do Polskiego Związku Głuchych.

Wystawa  dotyczy  znanego  przedsięwzięcia  z  historii  Ameryki,  ekspedycji Meriwethera Lewisa i Williama Clarka na Zachód Ameryki, która miała miejsce w latach 1804 -1806. Dwaj badacze  wyruszając  w  kierunku  Pacyfiku  nie  znali  swojego  przeznaczenia.  Przed  nimi rozpościerały się tysiące mil doliny Missouri, a tę krainę zamieszkiwały indiańskie plemiona, niektóre znane Amerykanom ze swojej siły i bitności, ale też i takie, które dotąd w ogóle nie miały styczności z białym człowiekiem. Eksploratorzy  wkraczali  więc  na  niezbadany dotychczas teren, nie tylko nie wiedząc kiedy, ale czy w ogóle wrócą do domu. Nie posiadali nawet  map  niektórych obszarów  badanego  lądu,  posiłkując  się  jedynie  informacjami zaczerpniętymi  od  napotykanych  traperów  i  Indian  czy  kierując  się wyłącznie intuicją.

Fundacja Małgorzaty Glinki wraz z UKS Volley Wałcz i klubami zrzeszonymi w Glinka Academy będzie realizowała projekt pod nazwą "Z pasją po zdrowie", który skierowany jest do najmłodszych adeptów piłki siatkowej. W ramach projektu odbywać się będą systematyczne zajęcia sportowo-rekreacyjne oraz spartakiady dla najmłodszych. Wartość projektu to blisko 300.000 zł na które składa się dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz środki własne Fundacji Małgorzaty Glinki i Gminy Miejskiej Wałcz

W miniony piątek na terenie Centralnego Ośrodka Sportu 'Bukowina” w Wałczu, odbyła się narada roczna, podczas której „szef„ wałeckiej jednostki omówił stan bezpieczeństwa na terenie powiatu wałeckiego za rok 2018, oraz wyniki osiągnięte przez wałeckich policjantów. W spotkaniu uczestniczył Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie nadinsp. Jacek Cegieła. Przed rozpoczęciem odprawy odbyło się uroczyste przekazanie radiowozu dla dzielnicowych.
W naradzie kierownictwa, podsumowującej wyniki uzyskane przez wałecką jednostkę, uczestniczył Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie nadinsp. Jacek Cegieła. Wśród zaproszonych gości byli m.in. prokuratorzy, władze lokalne z terenu powiatu wałeckiego, z-ca komendanta Żandarmerii Wojskowej, Komendant Powiatowej Straży Pożarnej w Wałczu, Przewodniczący NSZZ Policjantów i pracowników Policji, kapelan policyjny, policjantki i policjanci oraz pracownicy służby cywilnej z Komendy Powiatowej Policji w Wałczu.