6 września br. Miasto Wałcz przystąpiło do programu „Samorząd przyjazny przedsiębiorcom” organizowanego przez Fundusz Pomerania. Program skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego i ma na celu wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw z terenu województwa zachodniopomorskiego.

„Polsko – Niemieckie Forum Historyczne. Innowacyjna sieć muzealna Göhren – Karlino – Wałcz: silni dynamiczną współpracą w realu i wirtualu” to projekt współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg V A.  Obecnie trwają prace przy jego realizacji.

Przyjaźń, historia, sztuka

Ponad 25 lat temu w Werneńskim Klasztorze Kapucynów grupa młodych ludzi zastanawiała się jak mogliby pomóc swoim polskim sąsiadom.

Zdecydowano się na zbiórkę darów. 
- Polska, tylko gdzie konkretnie. Może do miejscowości, w której również znajduje się Klasztor Kapucynów. Ale i tych w Polsce jest kilka. Wyciągnęliśmy starą zżółkniętą mapę i z zamkniętymi oczami wycelowaliśmy w jeden punkt. Wałcz – jejku tego nawet nie da się wymówić – wspomina jeden z uczestników tamtejszego spotkania.

Święto plonów zawsze miało istotne znaczenie dla każdego gospodarza. Nawet jeżeli gospodarstwo było bardzo małe, całe zboże sprzątano z pola w ciągu jednego dnia. Gospodarz kończąc żniwa wyplatał wianek z kłosów, wkładał go na kosę i tak wracał do domu. Święto dożynkowe jest ukoronowaniem całorocznego trudu i pracy rolników.

Dnia 2 września o godzinie 12.00 w sali klubowej Wałeckiego Centrum Kultury odbyło się oficjalne otwarcie wystawy pt. "EUROPA W RODZINIE ZIEMIAŃSTWO POLSKIE W XX WIEKU".
Projekt wystawienniczy Instytutu Pamięci Narodowej i Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego zorganizowany przez Stowarzyszenie "FAMILIA ET MIRACULUM VITAE".

Dnia 2 września (niedziela) o godzinie 12.00 na scenie sali widowiskowej w Wałeckim Centrum Kultury odbył się koncert, którego gwiazdami były siostry Telniuk z Kijowa.
Siostry Telniuk – ukraiński duet wokalny Łesi i Hali Telniuk – jeden z niewielu zespołów na Ukrainie specjalizujących się w poezji śpiewanej.