„Miłość nie polega na tym, aby wzajemnie sobie się przyglądać,
lecz aby patrzeć razem w tym samym kierunku”
                                   Antoine de Saint-Exupéry


Dnia 14 grudnia br. w Urzędzie Stanu Cywilnego w Wałczu odbyła się uroczystość „Złotych Godów”. Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego, pełen wspomnień
i wzruszeń, obchodzili Państwo Maria i Roman Daleccy oraz Julia i Emil Piszkowie.
Złote Gody to jubileusz niezwykły, to wyjątkowa okazja do spojrzenia na minione lata, dokonania podsumowań, wzbudzenia refleksji nad zmieniającym się na przestrzeni lat uczuciem dwojga ludzi. To symbol wierności i miłości rodzinnej, dowód wzajemnego zrozumienia i istoty związku małżeńskiego.
 Wyrazem uznania wielkiej wartości tego pięknego Jubileuszu jest przyznanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Medali za długoletnie pożycie małżeńskie. Aktu dekoracji w imieniu Prezydenta RP dokonał Burmistrz Miasta Wałcz Maciej Żebrowski, przekazując dostojnym Jubilatom wyrazy uznania i podziękowania za wspólnie przeżyte lata.  
Piątkowej uroczystości towarzyszyła podniosła i świąteczna atmosfera. Szczególnie miłym upominkiem był występ chóru ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. K. Makuszyńskiego
w Wałczu pod kierunkiem Małgorzaty Pomagalskiej.
Po części oficjalnej przyszedł czas na życzenia, kwiaty oraz tradycyjną lampkę szampana z pięknie odśpiewanym „Sto lat".
Szanownym Jubilatom raz jeszcze składamy życzenia wszelkiej pomyślności oraz kolejnych, szczęśliwych lat w zdrowiu, zgodzie i wzajemnej miłości.

Źródło/tekst: USC, oprac. Wydział RiPM
Zdjęcia: Wydział RiPM

Stało się już tradycją, że w okresie przedświątecznym odbywają się coroczne konkursy modelarskie dla uczniów szkół podstawowych. Również i w tym roku 12 grudnia Szkoła Podstawowa Nr 2 wraz z Zarządem Rejonu Ligi Obrony Kraju w Wałczu była organizatorem kolejnej edycji Wojewódzkiego Konkursu Modelarskiego o Puchar Burmistrza Miasta Wałcz.

UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE W DNIU 24 GRUDNIA 2018 ROKU URZĄD MIASTA WAŁCZ BĘDZIE CZYNNY DO GODZINY 12.30, A KASA URZĘDU MIASTA DO GODZINY 12.00

Wczoraj tj. 12 grudnia br. w godzinach popołudniowych w sali klubowej Wałeckiego Centrum Kultury miało miejsce spotkanie wigilijne uczestników zajęć ŚDS, pracowników oraz rodzin i bliskich. Terapeuci wraz z podopiecznymi przygotowali krótką historię Bożego Narodzenia w konwencji teatru cieni. Symbolika i prostota obrazu scenicznego wywołała wśród widzów wzruszenie.
Tradycyjnie były życzenia od całej społeczności ŚDS przekazane przez Annę Baculewską - kierownik ośrodka wsparcia, wspólne śpiewanie znanych kolęd. Spotkanie to także czas rozmów, wymiany doświadczeń, wspomnień. Był na to czas przy stole szwedzkim zastawionym tradycyjnymi świątecznymi, polskimi potrawami.
W spotkaniu uczestniczyła Pani Agnieszka Łyskawa - Wiceburmistrz Miasta Wałcz.

Źródło/tekst: oprac. Wydział RiPM
Zdjęcia: ŚDS

Klub Integracji Społecznej przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wałczu od maja 2018r. do 31 grudnia realizuje z pozyskanych środków finansowych Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wałczu projekt socjalny pn. „Zakochaj się w rodzinie” dla rodzin z problemem alkoholowym i/lub przemocy w rodzinie. 

W dniu 11grudnia w siedzibie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wałczu odbyły się warsztaty psychoterapeutyczne oraz spotkanie wigilijne dla uczestników projektu oraz zaproszonych gości. Gościem honorowym był Burmistrz Miasta Wałcz Maciej Żebrowski.

Spotkanie rozpoczęto występem artystycznym, który wykonały dzieci z uczestniczących w projekcie rodzin. Burmistrz Miasta Wałcza złożył wszystkim życzenia świąteczne oraz życzenia z okazji zbliżającego się 2019 roku. Życzenia uczestnikom projektu złożyły również dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałczu Maria Tyma, Wice przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Karolina Kobiałka oraz terapeuta ds. uzależnień Wiktora Blichowski, który prowadzi terapię z rodzinami w projekcie.

Na zakończenie spotkania Mikołaj wręczył uczestnikom i gościom projektu prezenty. Przy takcie wspólnie zaśpiewanego utworu De Su „A kto wie czy za rogiem” Mikołaj pożegnał gości.

12 grudnia br. odbył się kolejny Konwent Samorządów Powiatu Wałeckiego. Udział w nim wzięli samorządowcy ze wszystkich gmin należących do powiatu. Miasto Wałcz reprezentował Burmistrz Miasta Maciej Żebrowski.