Uwaga Mieszkańcy ul. Wileńskiej i okolic
W związku z awarią sieci ciepłowniczej na ul. Wileńskiej mogą wystąpić przerwy w dostawie ciepła i ciepłej wody użytkowej w następujących lokalizacjach miasta :

Burmistrz Miasta Wałcz zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wskazywania osób, które będą brały udział w komisjach konkursowych w otwartych konkursach ofert na rok 2019 organizowanych przez Urząd Miasta Wałcz.

Uwaga Mieszkańcy osiedla Dolne Miasto

W związku z awarią sieci ciepłowniczej na os. Dolne Miasto mogą wystąpić przerwy w dostawie ciepła i ciepłej wody użytkowej do bloku nr 26.

Awaria już jest usuwana i mamy nadzieję, że do końca dnia uda nam się przywrócić ciepło. 

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Wałczu serdecznie zaprasza małżonków, którzy w 1969 roku zawarli związek małżeński, do składania wniosków o nadanie Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.

UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE W DNIU 9 STYCZNIA 2019 ROKU W GODZINCH 15.00 – 16.00 DYŻUR BĘDZIE PEŁNIŁ PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA PAWEŁ ŁAKOMY (POKÓJ NR 09 – NISKI PARTER
W BUDYNKU A)

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Szczecinku wraz z Urzędem Miasta
w Wałczu, serdecznie zaprasza wszystkich Przedsiębiorców na bezpłatne spotkanie informacyjne pn.: „PRZEDSIĘBIORCO -  zaplanuj swój rozwój z Funduszami Europejskimi!”. Podczas spotkania przedstawione zostaną informacje dotyczące możliwości wsparcia dla  przedsiębiorców w zakresie: