Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie poinformował na swej stronie internetowej, iż Rada Nadzorcza WFOŚIGW w Szczecinie podjęła decyzję o uruchomieniu kolejnej edycji programu pożyczek dla osób fizycznych na realizację inwestycji z zakresu ochrony powietrza, wód i gleby.

Drodzy Mieszkańcy Miasta Wałcz!

Koleżanki, koledzy, przyjaciele, sąsiedzi pomagaliśmy i pomagamy w Wałczu wielu osobom- pomóżmy po raz kolejny. Agnieszka potrzebuje pilnej pomocy. Nasza wałczanka zmaga się ze złośliwym nowotworem wątroby, który dał przerzuty do węzłów chłonnych, płuc, a w chwili obecnej nastąpił nawrót na klatkę piersiową. Agnieszka jest cudowną osobą, która walczy dla siebie, syna i męża. Na leczenie potrzebuje 80 tysięcy złotych.

Wyniki wyborów

Prezentujemy Państwu ostateczne wyniki wyborów samorządowych 2018 w Wałczu.

19 października 2018 na promenadzie odbył się bieg „100 km na 100-lecie odzyskania Niepodległości”. W biegu, który prowadzony był w dwóch kategoriach, wzięli udział uczniowie wałeckich szkół podstawowych, średnich, wychowankowie Warsztatów Terapii Zajęciowej, Środowiskowego Domu Samopomocy oraz studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałczu.

miniatura

W latach 2014 – 2018 Gmina Miejska Wałcz pozyskała kwotę 22 227 258,26 zł w ramach środków unijnych (bez środków krajowych). Są to środki faktycznie pozyskane przez miasto. Część z nich została zrealizowana, część jest w trakcie realizacji, a część będzie realizowana w roku 2019.

Od 2014 roku Gmina Miejska Wałcz pracowała nad inicjatywą tzw. Kontraktu Samorządowego. Złożyliśmy aż 9 projektów (4 inwestycyjne i 5 oświatowych) na łączną kwotę 16 458 453,88 zł. (Dofinansowanie na poziomie 13 932 520,66 zł). Pierwsze umowy o dofinansowanie w ramach kontraktu zostały podpisane w połowie 2017 roku.

14 października obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej. Z tej okazji w dniu 15.10.2018 r. w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Wałczu spotkali się z nauczycielami i pracownikami szkół włodarze naszego miasta.