Zapraszamy na IV Ogólnopolskie Święto Wdzięczni Polskiej Wsi, które odbędzie się w najbliższą niedzielę 29 sierpnia 2021 r. w Bobolicach

Informujemy, że mieszkańcy Gminy Miejskiej Wałcz mogą składać wnioski o wydanie Zachodniopomorskiej Karty Rodziny i Zachodniopomorskiej Karty Seniora,

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie organizowanym przez Centrum Charytatywno-Opiekuńcze Caritas im. Rafała Archanioła w Wałczu

Ogłoszenie końcowe wyników otwartego konkursu ofert

w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - tryb bezkonkursowy.

Zgodnie z art. 19 a ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 poz. 1057) zamieszcza się ofertę na realizację zadania publicznego: Edukacja kulturalna - Współczesna kultura muzyczna Ukrainy