Informacja o kandydatach do komisji konkursowych opiniujących w otwartych konkursach ofert organizowanych w roku 2019 wskazanych przez organizacje pozarządowe lub inne podmioty wymienione w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie opiniowania ofert z organizacji pozarządowych.

Z przyjemnością informujemy, że Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego nadało uprawnienia Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Wałczu do prowadzenia studiów II stopnia na kierunku Zarządzanie.
PWSZ w Wałczu dysponuje trzema perspektywicznymi specjalnościami:

Wydział IMGKiŚ informuję, że w związku z szybszym opublikowaniem w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego  Uchwały Rady Miasta Wałcz  nr VIII/III/33/19 z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  oraz Uchwały Rady Miasta Wałcz  nr VIII/III/32/19 z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia stawki opłaty dla nieruchomości zamieszkałych  na terenie  Miasta Wałcz. Wchodzi  w życie z dniem 1 Lutego 2019 r.

Pobierz deklarację:

- deklaracja w formacie .doc (139 KB)

- deklaracja w formacie .pdf (104 KB)

25 stycznia miasto Wałcz stało się oficjalnie członkiem Klastra Metalowego Metalika, który skupia przedsiębiorstwa z branży metalowej oraz branż komplementarnych z województw zachodniopomorskiego, wielkopolskiego oraz pomorskiego. Celem inicjatywy klastrowej jest dynamiczny rozwój przedsiębiorczości poprzez zwiększenie skali kooperacji wewnętrznej oraz współpracy z firmami zewnętrznymi (krajowymi i zagranicznymi). 

Zapraszamy mieszkańców Wałcza na bezpłatne szkolenia pn. "Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych."

- Rodzic w internecie
- Działam w sieciach społecznościowych
- Tworzę własną stronę internetową (blog)

22 stycznia 2019 roku w Szkole Podstawowej nr 1 w Wałczu odbyły się, jak co roku, Międzyszkolne Anglojęzyczne Zmagania Recytatorskie. Do konkursu przystąpiły szkoły podstawowe z: Wałcza, Gostomii, Karsiboru, Szwecji i Witankowa.