Dbając o bezpieczeństwo mieszkańców, po ostatnich wynikach badania wody na kąpielisku przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji,  Burmistrz Miasta Wałcz zdecydowała o kolejnym badaniu stanu jakości wody. W dniu 07 sierpnia 2018 r. inspektorzy Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Wałczu dokonali pobrania próbek wody na kąpielisku przy ul. Chłodnej. Próbki zostały wysłane do akredytowanego laboratorium filii Wojewódzkiej Stacji Epidemiologicznej  w Szczecinie - Oddział Laboratoryjny Szczecinek, w którym przejdą badania w zakresie parametrów zgodnych z przepisami. Niezwłocznie po otrzymaniu wyników badania wody powiadomi mieszkańców o jej stanie.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wałczu działając na podstawie:
- art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 27 ust. 2, art. 37 ust. 1  ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej ( Dz. U. z 2017 r.,  poz. 1261  ze zm.),
- § 3 pkt 1 oraz § 6 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad  jakością  wody w kąpielisku i  miejscu wykorzystywanym do kąpieli  (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1602),  

W dniu 30 lipca 2018r. przedstawiciele Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej pobrali próbkę wody w miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli na Jeziorze Raduń w Wałczu przy Placu Polskim 3. Badanie wody wykazało przekroczenie wymagań mikrobiologicznych wody do kąpieli dotyczących Escherichia coli. W związku z powyższym na plaży w „Tawernie pod Wieżą” wprowadzony został tymczasowy zakaz kąpieli

W dniu 01 sierpnia 1944 r. o 17:00 wybiła Godzina „W”. W tym momencie rozpoczęło się powstanie warszawskie. Walki trwały 63 dni. Dla uczczenia 74 rocznicy tego wydarzenia 01 sierpnia bieżącego roku o godz. 17:00 w całym kraju zawyją syreny alarmowe a na budynkach administracji publicznej zostaną wywieszone flagi państwowe.

Jakości wody - miniatura

Na podstawie  § 21 ust. 1 pkt.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie, jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z dnia 29 marca 2007 roku (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wałczu po zapoznaniu się ze sprawozdaniem nr 247218/18/SCZ z dnia 16.07.2018 r. z badania próbki wody pobranej z dniu 07.06.2018 r. w ramach kontroli wewnętrznej z wodociągu w Wałczu, Punkt Poboru Próbki Wody: ul. 1-go Maja, Przedszkole nr 9,
stwierdza przydatność wody do spożycia w badanym zakresie wodociągu Wałcz

ŚWIĘTO WAŁECKICH POLICJANTÓW

W minionym tygodniu policjanci i pracownicy cywilni Komendy Powiatowej Policji w Wałczu, uroczyście obchodzili 99 rocznicę powołania Policji Państwowej. Z tej okazji w sali konferencyjnej hotelu Lider w Centralnym Ośrodku Sportu w Wałczu, odbyła się uroczysta zbiórka. W uroczystości uczestniczył Wicewojewoda Zachodniopomorski i z-ca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie oraz zaproszeni goście. Były mianowania na wyższe stopnie policyjne, wyróżnienia i nagrody.