15. września 2019 r. będzie pamiętną datą na stronach historii Wałcza. W tym dniu podpisana została umowa o współpracy naszego miasta z Chocimiem, dobrze nam wszystkim znanym miastem na Ukrainie.

W dniu 11.09.2019 r. w Wałeckim Centrum Kultury odbyło się uroczyste wręczenie stypendiów naukowych, artystycznych oraz za działalność społeczną dla uczniów, którzy w roku szkolnym 2018/2019 osiągnęli wysokie wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia artystyczne i za działalność społeczną. W spotkaniu uczestniczyli również rodzice stypendystów oraz dyrektorzy szkół.

Burmistrz Miasta Wałcz przypomina, że do 30 września 2019 roku należy dokonać wpłaty III raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Informujemy, że w dniu 8 października br. o godz. 8.40 w Sądzie Rejonowym w Wałczu ( ul. Bydgoskiej 13, sala 10) odbędzie się, z wniosku Gminy Miejskiej Wałcz, druga licytacja nieruchomości lokalowej położonej przy Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 12

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują każdej osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy.

Na 8 narodowe czytanie - 8 lektur.