w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu - tryb bezkonkursowy.

42. Ogólnopolski Turniej Sztuki Recytatorskiej „Wobec własnego czasu” odbył się 25-27 października 2019 r.

24. października 2019 r. odbyło się pierwsze wałeckie spotkanie przedsiębiorców „Business Connection”,

Aż 48 prac konkursowych oznaczało ogromy wybór i trudne decyzje!

Rozkład jazdy autobusów miejskich w dniach 1-2 listopada 2019 r.

Informujemy, że zgodnie z par. 4 ust. 8 Uchwały  NR VIII/IX/91/19 Rady Miasta Wałcz z dnia 25 czerwca 2019 r.