Informujemy, że z dniem 5 października 2021 r. odmiejscowione zostało przyjmowanie wniosków o nadanie numeru PESEL

W związku z odbywającą się w Wałczu kwalifikacją wojskową przypominamy,

w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - tryb bezkonkursowy.

Sport leży w naturze człowieka i jest integralną częścią ludzkiej kultury.

W celu bezkolizyjnego i bezpiecznego przemieszczania się pasażerów (mieszkańców) udających się na i z wałeckich cmentarzy

Zapraszamy na wykład: