Jeśli szukasz pomocy i wsparcia, jeśli:

Chcesz działać efektywniej na rzecz swojej organizacji i lokalnej społeczności - aplikuj o środki finansowe.

Ogłoszenie końcowe wyników otwartego konkursu ofert 

Zgodnie z art. 19 a ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę na realizację zadania publicznego:

 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - tryb bezkonkursowy.

Nadal trwa nabór wniosków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska, obejmujących pełną lub częściową termomodernizację budynku jednorodzinnego wraz z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym.