Burmistrz Miasta Wałcz ogłasza wybory uzupełniające do Miejskiej Rady Seniorów w Wałczu:

Zarządzenie Burmistrza Miasta Wałcz w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wybór realizatorów zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania narkomanii w 2021 roku wraz z informacją o naborze kandydatów do opiniowania ofert w przedmiotowym konkursie.

Zarządzenie Burmistrza Miasta Wałcz w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wybór realizatorów zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2021 roku wraz z informacją o naborze kandydatów do opiniowania ofert w przedmiotowym konkursie.

Ważny komunikat dla mieszkańców Wałcza w sprawie szczepień przeciwko Covid-19

Burmistrz Miasta Wałcz przypomina, że trwa proces rejestracji na szczepienia przeciwko COVID-19.

Spotkanie otwarte na platformie ZOOM. Zapraszamy!

Od 27 marca do 9 kwietnia 2021 r. rząd wprowadza nowe zasady funkcjonowania z powodu rosnącej ilość zakażeń Covid-19.