19 października 2018 na promenadzie odbył się bieg „100 km na 100-lecie odzyskania Niepodległości”. W biegu, który prowadzony był w dwóch kategoriach, wzięli udział uczniowie wałeckich szkół podstawowych, średnich, wychowankowie Warsztatów Terapii Zajęciowej, Środowiskowego Domu Samopomocy oraz studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałczu.

miniatura

W latach 2014 – 2018 Gmina Miejska Wałcz pozyskała kwotę 22 227 258,26 zł w ramach środków unijnych (bez środków krajowych). Są to środki faktycznie pozyskane przez miasto. Część z nich została zrealizowana, część jest w trakcie realizacji, a część będzie realizowana w roku 2019.

Od 2014 roku Gmina Miejska Wałcz pracowała nad inicjatywą tzw. Kontraktu Samorządowego. Złożyliśmy aż 9 projektów (4 inwestycyjne i 5 oświatowych) na łączną kwotę 16 458 453,88 zł. (Dofinansowanie na poziomie 13 932 520,66 zł). Pierwsze umowy o dofinansowanie w ramach kontraktu zostały podpisane w połowie 2017 roku.

14 października obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej. Z tej okazji w dniu 15.10.2018 r. w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Wałczu spotkali się z nauczycielami i pracownikami szkół włodarze naszego miasta.

Rozpoczęła się nowoczesna kampania rekrutacyjna „Zostań żołnierzem Rzeczypospolitej”. Ma ona pokazać, że bycie żołnierzem to nie tylko służba, ale też ciekawa, stabilna i perspektywiczna praca.
W ramach mobilnych punktów informacyjnych przedstawiciele Wojskowej Komendy Uzupełnień w Szczecinku i żołnierze jednostki wojskowej będą mogli porozmawiać o różnych formach służby wojskowej, o własnych doświadczeniach, dostępnych ścieżkach kariery i perspektywach rozwoju.


Tydzień rekrutacyjny na terenie powiatu wałeckiego będzie trwał od dnia 22 października do dnia 28 października 2018 r. Zapraszamy!

zostań

„Nie wystarczy pokochać, trzeba jeszcze umieć wziąć tę miłość w ręce
i przenieść ją przez całe życie.”
Konstanty Ildefons Gałczyński

Dnia 12 października br. w Urzędzie Stanu Cywilnego w Wałczu odbyła się uroczystość „Złotych Godów”. Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego, pełen wspomnień i wzruszeń, obchodzili Państwo Franciszka i Zygmunt Klupczyńscy, Janina i Henryk Poreda, Maria i Jan Kuśmierkowie oraz Krystyna i Szczepan Piątkowie.


 Wyrazem uznania wielkiej wartości tego pięknego Jubileuszu jest przyznanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Medali za długoletnie pożycie małżeńskie. „Medale, które Państwo otrzymują są wyjątkowe - mówiła kierownik USC Ewa Spychalska - to jedyne wyróżnienie, które można otrzymać wyłącznie we dwoje. Są swoistą nagrodą za to, że wytrwaliście w miłości, że byliście wierni złożonej 50 lat temu przysiędze”. Aktu dekoracji w imieniu Prezydenta RP dokonał zastępca Burmistrza Miasta Wałcz Sławomir Zych, przekazując dostojnym Jubilatom wyrazy uznania i podziękowania za to,
że wieloletnim, wspólnym życiem i wzajemnym poszanowaniem dają świadectwo, iż rodzina to najważniejsza wartość w życiu człowieka.
Piątkowej uroczystości towarzyszyła podniosła i serdeczna atmosfera. Szczególnie miłym upominkiem był występ zespołu wokalnego ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Wałczu pod kierunkiem Pani Bożeny Ledeman-Berdysiak.
Po części oficjalnej przyszedł czas na życzenia, kwiaty oraz tradycyjną lampkę szampana z pięknie odśpiewanym „Sto lat".
Szanownym Jubilatom raz jeszcze składamy życzenia wszelkiej pomyślności oraz kolejnych, szczęśliwych lat w zdrowiu, zgodzie i wzajemnej miłości.

W związku ze zmianą przepisów prawnych, Rada Miasta dokonała nowego podziału Miasta na okręgi wyborcze (3 okręgi wyborcze 7-mandatowe, poprzednio 21 okręgów 1-mandatowych) oraz podzieliła Miasto na stałe obwody głosowania okręgi, w oparciu o te okręgi.