Zachodniopomorska Akademia NGO to wyjątkowy cykl szkoleń dla działaczek i działaczy organizacji pozarządowych z Pomorza Zachodniego.


Informujemy, że od dnia 15.02.2021 r.– Kasa Urzędu Miasta Wałcz będzie czynna w poniedziałki i wtorki w godzinach od 8.00 do 14.30.

Decyzją Dyrektora Centralnego Biura Spisowego, podjętą w porozumieniu

W dniu 29.01.2021 r. do urzędu wpłynęło pismo w sprawie zmiany organizacji ruchu na ul. Marii Konopnickiej w Wałczu.

NEWSLETTER DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną, tegoroczne obchody 76. rocznicy przełamania Wału Pomorskiego w dniu 12 lutego 2021 r. (piątek),