Burmistrz Miasta Wałcz ogłasza konkursy na stanowiska dyrektorów w placówkach oświatowych - Szkole Podstawowej nr 2 im. Roberta Schumana oraz w publicznych przedszkolach.

Informacja nt. ul. Wileńskiej.

Informacja.

W dniu 9 czerwca 2024 r. odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego.  Osoby, które w tym czasie będą przebywać poza miejscem stałego zamieszkania mogą zagłosować w innym miejscu pobytu, o ile wcześniej złożą wniosek o zmianę miejsca głosowania lub pobiorą zaświadczenie o prawie do głosowania.

Oferta w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizacje zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Jubileusz 103 lat życia to niecodzienna i doniosła uroczystość. W dniu 18 kwietnia 2024r. 103 urodziny obchodziła mieszkanka naszej miejscowości Pani Bogna Fryza.

Z tej okazji, w imieniu Burmistrza Miasta Wałcz, Pani  Magdalena Krawczyk, Sekretarz Miasta oraz Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich Lilla Możejko odwiedzili Szanowną Jubilatkę w miejscu zamieszkania. Pani Bogna Fryza przyjęła gratulacje oraz życzenia dalszych lat życia, spędzonych w zdrowiu i szczęściu rodzinnym. Jubilatce  wręczono kwiaty i życzenia. W tej wzruszającej uroczystości Jubilatce towarzyszyła najbliższa rodzina.

Szanowna Jubilatko, życzymy Pani wszelkiej życiowej pomyślności, niech każda chwila będzie dla Pani źródłem szczęścia i niech upływa w spokoju i zdrowiu.


Źródło informacji: Lilla Możejko, Wydział Spraw Obywatelskich