16 maja 2024 r. odbyła się oficjalna Odprawa z okazji obchodów Dnia Strażaka.

Podsumowanie dot. projektów złożonych w ramach BO.

Możliwość zdobycia grantu w wysokości 5000 zł na organizację zajęć.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA WAŁCZ z dnia 09 maja 2024 r.

o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wałcz dla terenu położonego w rejonie ulic: Orlej, Pocztowej i Sądowej

We wtorek 7 maja 2024 r. odbyła się pierwsza, inauguracyjna Sesja Rady Miasta Wałcz.

Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Wałczu ogłasza otwarty  nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - GŁÓWNY KSIĘGOWY- w Środowiskowym Domu Samopomocy w Wałczu.