Urząd Miasta Wałcz przypomina Przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych,

Informacja nt. wniosków o dotacje.

Informacja na temat dostępnych nieruchomości.

16 maja 2024 r. odbyła się oficjalna Odprawa z okazji obchodów Dnia Strażaka.

Podsumowanie dot. projektów złożonych w ramach BO.

Możliwość zdobycia grantu w wysokości 5000 zł na organizację zajęć.