Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego w 2024 roku. Zlecenie realizacji zadania publicznego wymienionego w ust. 1 nastąpi w formie powierzenia.

Burmistrz Miasta Wałcz ogłasza nabór kandydatów na członków Miejskiej Rady Seniorów w Wałczu.

Drogie Wałczanki i Drodzy Wałczanie od dnia 30 maja do dnia 21 czerwca wybierzemy projekty w budżecie obywatelskim . To Państwo zadecydujecie jakie projekty będą  realizowane przez Urząd Miasta Wałcz.

Ogłoszenie.

Informacja od Zakładu Energetyki Cieplnej