Burmistrz Miasta Wałcz ogłasza konkurs na realizację zadań z zakresu sportu w roku 2020. Zlecenie realizacji zadań nastąpi w formie ich wspierania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

W związku z otrzymaną prośbą od Wojewody Zachodniopomorskiego o rozpowszechnieniu materiałów  dot:

Fundacja Planeta Kreatywna realizuje program przeciwdziałania skutkom COVID 19 dla mieszkańców powiatu Wałcz.

Urząd Miasta Wałcz uprzejmie informuje,

„Prawdziwa miłość zaczyna się tam,

gdzie niczego już w zamian nie oczekuje.”

Antoine de Saint-Exupéry

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałczu