w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizacje zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Przyjmowaniem wniosków o dofinansowanie prywatnego kwaterowania uchodźców z Ukrainy w Wałczu zajmuje się Wydział Rozwoju, Sportu i Promocji Miasta Wałcz.

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dla mieszkańców w ramach Programu Priorytetowego "Czyste Powietrze”,

Zapraszamy Państwa na III warsztat roboczy,

Właściciele posesji, na których wciąż znajdują się wyroby zawierające azbest ponownie mogą starać się o jego bezpłatny demontaż i utylizację w ramach akcji prowadzonej przez Urząd Miasta Wałcz.

Burmistrz Miasta Wałcz oraz Rakietowy Klub Sportowy w Wałczu ,,Badminton ZWA”,