Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Szczecinku wraz z Urzędem Miasta
w Wałczu, serdecznie zapraszają na kolejne, bezpłatne indywidualne spotkanie – rozmowę ze Specjalistą
ds. Funduszy Europejskich w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego, podczas którego będzie można otrzymać informację m.in. o:

UWAGA!

Użytkownicy wieczyści gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, z dniem 1 stycznia 2019r. uzyskali prawo własności tych gruntów. W związku z tym zobowiązani są do uiszczania opłaty przekształceniowej w wysokości dotychczasowej opłaty za użytkowanie wieczyste.

Zapraszamy mieszkańców Wałcza na bezpłatne szkolenia pn. "Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych."

- Rodzic w internecie
- Działam w sieciach społecznościowych
- Tworzę własną stronę internetową (blog)

I Ogólnopolski Turniej Piłki Siatkowej Młodziczek o puchar Małgorzaty Glinki

W dniach 28-30.12.2018 r. odbył się I Ogólnopolski Turniej Piłki Siatkowej Młodziczek o puchar Małgorzaty Glinki zorganizowany przez UKS Volley Wałcz i współfinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Glinka Academy.

Nauka pływania dla uczniów wałeckich szkół podstawowych

W grudniu 2018 roku zakończył się projekt „Nauka pływania dla uczniów wałeckich szkół podstawowych” realizowany przez Klub Uczelniany PWSZ oraz Miasto Wałcz.

UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE W DNIU 2 STYCZNIA 2019 ROKU W GODZINACH 15.00 – 16.00 DYŻUR BĘDZIE PEŁNIŁ RADNY BARTOSZ ĆMIEL (POKÓJ NR 09 – NISKI PARTER W BUDYNKU A)