Podsumowanie Gali Liderów 2024.

Informacja nt. rekrutacji

Uprzejmie informujemy, że z dniem 4 marca 2024 r. rozpoczyna się nabór do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Wałcz.

Powołana w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

ZGODNIE Z § 3 UST 6 UCHWAŁY Nr VIII/IX/91/19 Z DNIA 25 CZERWCA 2019 R.  W SPRAWIE WPROWADZENIA ZASAD I TRYBU (…) BUDŻETU OBYWATELSKIEGO  BURMISTRZ MIASTA WAŁCZ PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI  INFORMACJĘ DOT. HARMONOGRAMU PROCEDOWANIA W ZAKRESIE BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W ROKU 2024

Podsumowanie Roczne w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu było wyjątkowym wydarzeniem.