Jubileusz 101 lat życia to niecodzienna i doniosła uroczystość.

Zgodnie z art. 19 a ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

Zapraszamy na 5. Wałecki Bieg i Marsz Dwóch Skarpet!

Zapraszamy do składania ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizacje zadań publicznych w obszarze nauka, szkolnictwo wyższe , edukacja, oświata i wychowanie.

w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizacje zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.