W związku ze zmianą przepisów prawnych, Rada Miasta dokonała nowego podziału Miasta na okręgi wyborcze (3 okręgi wyborcze 7-mandatowe, poprzednio 21 okręgów 1-mandatowych) oraz podzieliła Miasto na stałe obwody głosowania okręgi, w oparciu o te okręgi.

11 października 2018 r. odbył się w Wałczu kolejny 12-sty Marsz Życia i Nadziei, zorganizowany przez Stowarzyszenie Kobiet Ziemi Wałeckiej „AMAZONKA” we współpracy z Wałeckim Centrum Kultury. Przedsięwzięcie to współfinansowane było przez Urząd Miasta Wałcz.

Jedną z piękniejszych uroczystości odbywających się w Szkole Podstawowej nr 4 w Wałczu, było przyjęcie w poczet pełnoprawnych członków społeczności szkolnej najmłodszych kolegów. 10 października 2018 r. – 86 uczniów szczególnie przeżywało ten dzień.

9 października 2018 w Wałczu po raz drugi został zorganizowany Dzień Zdrowia Psychicznego  w ramach światowych obchodów Dnia Zdrowia Psychicznego. Organizatorem imprezy był Środowiskowy Dom Samopomocy, a całe przedsięwzięcie było jednym z elementów projektu „ Strefa Zdrowego Myślenia – 2 edycja” dofinansowanego ze środków MRPiPS w ramach programu: ”Budowanie sieci oparcia społecznego dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – edycja 2018”.

Pierwszy raz w historii boksu olimpijskiego kobiet w naszym kraju, Mistrzostwa Polski miały oprawę na najwyższym poziomie, a to za sprawą trenerów i działaczy wałeckiej Korony.

Burmistrz Miasta Wałcz informuje, że w dniach od 10 do 12  października 2018 r., w pokoju nr  26 budynku B Urzędu Miasta (wejście od strony ul. Kilińszczaków), w godzinach od  8:30 do 14:00, będą udostępnione do wglądu spisy osób uprawnionych do głosowania w  wyborach  samorządowych, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.