Mieszkańcy Wałcza !

Burmistrz Miasta Wałcz informuje, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wałczu zgodnie z § 23 ust. 1 i ust. 2, ust. 3 pkt 2), ust. 4 pkt 1), ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r, w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) przedłożył  ocenę obszarową jakości wody z wodociągu publicznego w Wałczu za 2018 r. Dokonanie przedmiotowej oceny umożliwiły podejmowane w 2018 roku działania w myśl art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t j. Dz. U. z 2019 r., poz. 59) i art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2018 r., poz. 1152 ze zm.) oraz prowadzona kontrola wewnętrzna przez producenta wody Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wałczu.

Od 1 stycznia 2019 rozpoczęła się realizacja projektów rewitalizacyjnych: pn. „Społeczna Rewitalizacja”, “Poszukiwacze Zaginionych Inicjatyw” oraz “Rewitalizacja szansą na aktywną integrację”, w ramach, których planowane jest wsparcie skierowane dla 71 gmin w województwie zachodniopomorskim.

Już od dziś wszystkie maluchy odwiedzające z rodzicami Urząd Miasta w Wałczu będą miały kącik dla siebie. Na najmłodszych czekają kolorowanki oraz zabawy edukacyjne.

Urząd Miasta Wałcz, Szkoła Tańca "ASTRA -LUNA" oraz Wałeckie Centrum Kultury zapraszają serdecznie na wielkie widowisko taneczne. Już 23 marca br. w hali sportowej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Wałczu odbędzie się 3 Turniej Tańca Towarzyskiego o „Złotą Koronę Wałcza” pod patronatem Burmistrza Miasta Wałcz. Turniej wchodzi w cykl czterech Turniejów "Astra GRAND PRIX".

Piąty turniej bokserski zorganizowany przez wałecką Koronę cieszył się jak dotąd największym zainteresowaniem, a liczna międzynarodowa obsada świadczy o stale rosnącym prestiżu i poziomie sportowym imprezy.
Pierwotnie organizatorzy planowali przeprowadzić zawody w swojej sali bokserskiej przy ul. Bydgoskiej. Jednak liczba spływających zgłoszeń zmusiła działaczy Korony do zmiany sali na większą.

Od 4 marca wchodzi w życie elektroniczny dowód osobisty, tzw. E-dowód. Nowy dokument tożsamości nadal będzie potwierdzał tożsamość i obywatelstwo oraz uprawniał do przekraczania granic niektórych państw, ale dodatkowo zostanie wyposażony w warstwę elektroniczną. Dzięki warstwie elektronicznej, nowy dowód osobisty będzie bezpiecznym narzędziem do komunikacji obywatela z administracją publiczną, służbą zdrowia oraz podmiotami komercyjnymi. E-dowody z zewnątrz będą podobne do obecnych dowodów, wewnątrz natomiast będzie znajdował się chip zawierający w swojej pamięci m.in. dane do identyfikacji osoby, zdjęcie biometryczne. Warstwa elektroniczna będzie zawierała następujące certyfikaty: