Zarządzenie Burmistrza Miasta Wałcz

Zarządzenie Burmistrza Miasta Wałcz

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego,

01.02.2022 r. rozpoczyna się rekrutacja dzieci do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Miejską Wałcz na rok szkolny 2022/2023.

Północna Izba Gospodarcza w Szczecinie realizuje projekt pn. „Moja firma – mój sukces”.

14 stycznia 2022 roku obchodzimy 49. rocznicę bohaterskiej śmierci Wiesława Kaszewskiego, który ratując życie tonącego chłopca, sam poniósł śmierć.