Konkurs ofert

Wsparcie dla rodzin, w których stosowana była przemoc.

Wałcz pokazał ogromne serce.

Już po raz kolejny decyzje podatkowe dostarczą Mieszkańcom Wałcza osobiście Pracownicy Urzędu Miasta Wałcz. Urzędnicy rozniosą blisko 10 tysięcy decyzji!

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji informuje,

Burmistrz Miasta Wałcz ogłasza nabory na wolne stanowiska urzędnicze.