Informujemy, że w dniu 30.09.2019 w godzinach 13.00-16.00 w Urzędzie Miasta Wałcz

Informujemy, że osoby i podmioty zainteresowane złożeniem wniosku do Budżetu Obywatelskiego Miasta Wałcz na rok 2020

Zachęcamy do udziału w dwóch konkursach plastycznych. Do wygrania atrakcyjne nagrody rzeczowe i pieniężne.

Szanowni Wyborcy,

I n f o r m a c j a

 

Burmistrz Miasta Wałcz informuje o sporządzeniu spisu osób uprawnionych do głosowania w  wyborach  do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. Zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy, w dniach od 23 września do 7 października 2019 r. każdy wyborca może sprawdzić, czy został w spisie uwzględniony.

Decyduj, bo warto.