Zapraszamy na spotkanie informacyjne dla mieszkańców w ramach Programu Priorytetowego "Czyste Powietrze”,

Zgodnie z art. 19 a ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę na realizację zadania publicznego: Edukacja – Nasze dziedzictwo i tradycja  

w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - tryb bezkonkursowy.

Anna Szymelfenig, Prezes Zakładu Energetyki Cieplnej w Wałczu poinformowała o przystąpieniu ZEC do Programu Ciepło Systemowe.

Szanowni Państwo,

W sobotę 25 września br. przystępujemy do akcji Nocy Spisowej.