Oferta na realizację zadania publicznego.

W dniu 10.10.2019 r. odbyło się I posiedzenie Miejskiej Rady Seniorów.

Burmistrz Miasta Wałcz informuje o możliwości pobierania skierowań do odbioru żywności wydawanej przez Polski Związek Głuchych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

 W czwartek 10 października br. w Urzędzie Miasta Wałcz miała miejsce niezapomniana i wyjątkowa uroczystość.

Oferta na realizację zadania publicznego

Uczestnicy „Turystyczno-językowego zawrotu głowy" spotkali się w zeszłym tygodniu, a dokładnie 27.09.2019 r., o godzinie 14.30, by rozpocząć "Marsz na orientację" w Wałczu.