Fantastyczne wiadomości dla mieszkańców naszego miasta!

Wypłaty stypendium szkolnego za okres IX – XII 2019 r. nastąpią w terminach:

„Miłość nie polega na tym, aby wzajemnie sobie się przyglądać,

lecz aby patrzeć razem w tym samym kierunku”

Antoine de Saint-Exupéry

Prawdziwa gratka dla biegaczy!

Nabór wniosków o dofinansowanie na usuwanie wyrobów z azbestu na rok 2020       

 (Szkoła Podstawowa nr 4, al. Tysiąclecia 19, Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Robotnicza 23)