W związku z migracją serwera pocztowego - 9 listopada 2021 roku może wystąpić problem z otrzymaniem od Państwa wiadomości e-mail, wysłanych na skrzynki @umwalcz.pl.

w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - tryb bezkonkursowy.

Zgodnie z art. 19 a ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) zamieszcza się ofertę na realizację zadania publicznego: „Badania wydolnościowe przed sezonem 2022 medalistów mistrzostw Polski”.

W/w oferta zostaje umieszczona na okres 7 dni - od dnia 09.11.2021 do dnia 15.11.2021 r. Zgodnie z art. 19 a ust. 4 każdy w tym terminie może wnieść uwagi do oferty.

Treść oferty dostępna jest pod tym linkiem.

Źródło informacji: N. Lisowska, Wydział RiPM

Zgodnie z art. 19 a ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 poz. 1057)

Od 12 do 24 listopada przeprowadzane będą badania kontrolne w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021.

Grupa nieformalna przyjaciół wałeckich niewidomych z patronem Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych i Twórczych „EWA”

Z uwagi na prace wdrożeniowe nowej wersji dowodów osobistych