Wałcz dobrze wykorzystał ponad 100 tys. złotych, które otrzymał (nie ponosząc przy tym żadnych kosztów własnych), na realizację projektu pn. „Ja w Internecie. Program szkoleniowy w zakresie kompetencji cyfrowych”.

Przydatność wody do spożycia z wodociągu Wałcz

W ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Wałcz na rok 2019 - tryb bezkonkursowy.

w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu - tryb bezkonkursowy.

Zaproszenie do współpracy w programie pn. Zachodniopomorska Karta Seniora

Informujemy, że w dniu 21 listopada 2019 r. w godz. od 08.00 do 16.00 planowany jest przegląd syren alarmowych na terenie miasta.