Zarządzenie Burmistrza.

Informacja o naborze.

Utraciłeś lub zapomniałeś zabrać ze sobą paszportu lub dowodu osobistego? Wyrób szybki paszport tymczasowy.

Państwowa Straż Pożarna, od października 2022 r. do lutego 2023 roku, przeprowadziła na terenie całego kraju inwentaryzację miejsc doraźnego schronienia (MDS), a także budowli ochronnych i schronów.

Oferta w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizacje zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

„Jubileusz 720-lecia nadania praw miejskich miastu Wałcz, to wielkie i ważne wydarzenie, które głęboko sięga naszych korzeni, skąd pochodzimy, gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy.