14 stycznia 2022 roku obchodzimy 49. rocznicę bohaterskiej śmierci Wiesława Kaszewskiego, który ratując życie tonącego chłopca, sam poniósł śmierć. 

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na wybór realizatorów zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Gmina Miejska Wałcz zakończyła realizację projektu pn.:

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wałczu przyjmowane będą wnioski o przyznanie dodatku osłonowego dla mieszkańców Wałcza.

Szanowni Państwo,

w związku z zapotrzebowaniem zgłaszanym przez Mieszkańców, Burmistrz Miasta Wałcz informuje, że na terenie miasta dodatkowo zostaje utworzona Mobilna Jednostka Szczepień,

SP.525.1.2022 (numer techniczny: 19823)

Zadania mogą być realizowane od 31.01.2022 do 20.02.2022