w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - tryb bezkonkursowy.

UWAGA !

SZANOWNI MIESZKAŃCY MIASTA WAŁCZ

Działalność w zakresie profilaktyki uzależnień – Warsztaty terapii grupowej dla osób uzależnionych od alkoholu (…)

Wszystko, co w życiu zrozumiałem, zrozumiałem tylko dlatego, że kocham

Lew Tołstoj

Kampania trwa od 25 listopada 2021 r. do 10 grudnia 2021 r.

Uwaga, szanowni mieszkańcy Wałcza,