Burmistrz Miasta Wałcz ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami,

Burmistrz Miasta Wałcz ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami,

Od września 2022 r. w Szkole Podstawowej nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego realizowany jest program edukacyjny „Tam, gdzie jeziora, błękity…” w ramach projektu dofinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie pn. „Ekopracownia w Szkole Podstawowej nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego w Wałczu”.

Burmistrz Miasta Wałcz zaprasza do składania ofert w trybie art. 19 a.

W dniu 08.11.2022 r. odbyło się oficjalne odsłonięcie muralu ekologicznego przy ul. Tysiąclecia 2a w Wałczu, który powstał przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim, TBS Wałcz oraz Studiem MURALL.

Oferta realizacji zadania publicznego.