W piątek 22 lutego br. w Urzędzie Stanu Cywilnego w Wałczu odbyły się wyjątkowe  jubileusze pożycia małżeńskiego 60-lecia Państwa Stanisławy i Antoniego Kwiatkowskich oraz 50-lecia Państwa Krystyny i Kazimierza Oberców, Janiny i Czesława Lubiańców oraz Elżbiety i Andrzeja Cegiełów.

Diamentowe i Złote Gody to jubileusze niezwykłe, które są wyjątkową  okazją
do spojrzenia na minione lata, dokonania podsumowań i wzbudzenia refleksji nad zmieniającym się na przestrzeni lat uczuciem dwojga ludzi.

Tematy szkoleń: "Rodzic w Internecie", "Działam w sieciach społecznościowych" oraz "Tworzę własną stronę internetową (blog)"


Założeniem szkoleń jest podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców miasta Wałcz. Szkolenia mają zachęcić do korzystania z usług publicznych online (np. załatwianie spraw urzędowych z wykorzystaniem konta ePUAP i profilu zaufanego), nauczenia swobodnego poruszania się w portalach społecznościowych, czy też ochrony swoich dzieci przed realnymi zagrożeniami, które wiążą się z korzystaniem z Internetu.

Osoby, które już się zgłosiły do projektu oraz wszystkich zainteresowanych zapraszamy na spotkanie informacyjne oraz otwierające projekt, które odbędzie się:

26 lutego 2019 r. o godzinie 16:00 w Szkole Podstawowej nr 5 os. Dolne Miasto 14a, sala nr 10 (parter budynku)

Mu­zyka to naj­subtel­niej­sza for­ma prze­kazu. Można stwier­dzić, że żad­na dzie­dzi­na sztu­ki nie po­rusza ani nie wpływa tak na podświado­mość.
Muzyka ma zbawienny wpływ na rozładowanie emocji, poprawę samopoczucia, budowanie bezpieczeństwa i wyrażenie siebie.

W sobotę, tj.16 lutego br. w Hali Widowiskowo Sportowej w Szkole Podstawowej nr 5 im. Polskich Olimpijczyków odbył się Pierwszy Turniej Piłkarski dziewcząt o puchar Burmistrza Miasta Wałcz z okazji wyzwolenia naszego miasta. Turniej piłkarski otworzył Wiceburmistrz Adam Biernacki.

Przejażdżki rowerowe są najbardziej popularną formą aktywności ruchowych, które bardzo często wskazane są przez lekarzy osobom w każdej grupie wiekowej, a w szczególności osobom chorym, wymagającym rehabilitacji, chcącym podnieść swoją sprawność fizyczną.