Mu­zyka to naj­subtel­niej­sza for­ma prze­kazu. Można stwier­dzić, że żad­na dzie­dzi­na sztu­ki nie po­rusza ani nie wpływa tak na podświado­mość.
Muzyka ma zbawienny wpływ na rozładowanie emocji, poprawę samopoczucia, budowanie bezpieczeństwa i wyrażenie siebie.

W sobotę, tj.16 lutego br. w Hali Widowiskowo Sportowej w Szkole Podstawowej nr 5 im. Polskich Olimpijczyków odbył się Pierwszy Turniej Piłkarski dziewcząt o puchar Burmistrza Miasta Wałcz z okazji wyzwolenia naszego miasta. Turniej piłkarski otworzył Wiceburmistrz Adam Biernacki.

Przejażdżki rowerowe są najbardziej popularną formą aktywności ruchowych, które bardzo często wskazane są przez lekarzy osobom w każdej grupie wiekowej, a w szczególności osobom chorym, wymagającym rehabilitacji, chcącym podnieść swoją sprawność fizyczną. 

 

SENIORZY MAJĄ GŁOS

Współcześni seniorzy to osoby, które chcą aktywnie kształtować swoją przyszłość i decydować o najbliższym otoczeniu. Na własną rękę włączają się w interesujące projekty obywatelskie i chcą się rozwijać, by nadążać za młodszymi. Uczestniczą w zajęciach, biorą udział w debatach czy konsultacjach społecznych - wykorzystują czas, który zyskali dzięki emeryturze, by pozytywnie wpływać na swoje najbliższe otoczenie. To obywatele świadomi, z dużym doświadczeniem życiowym, których opinia jest dla nas bardzo ważna.

12 luty 1945r. jest dla Mieszkańców Wałcza datą na równi symboliczną jak i pamiętną.Był to bowiem czas, kiedy dobiegała końca najstraszliwsza w dziejach świata wojna. Umilkły strzały. Do Wałcza z całej Europy i dalekich kresów wschodnich zjeżdżali się Polacy i zasiedlali nasze miasto. W serca wstępowała nadzieja, gdyż kończyła się blisko 6-letnia hitlerowska okupacja.   

ŚWIĘTOWALI WYZWOLENIE WAŁCZA NA SPORTOWO

Z okazji rocznicy wyzwolenia miasta Wałcz 10 lutego w hali sportowej Szkoły Podstawowej Nr 5 odbył się halowy turniej piłki nożnej trampkarzy, w którym wzięło udział aż 7 zespołów: Ap 2012 mks Debrzno, Polonia Jastrowie, Iskra Szydłowo, Korona Człopa, Pionier 95 Borne Sulinowo oraz 2 zespoły KS "Orzeł" Wałcz.