Rozpoczęła się nowoczesna kampania rekrutacyjna „Zostań żołnierzem Rzeczypospolitej”. Ma ona pokazać, że bycie żołnierzem to nie tylko służba, ale też ciekawa, stabilna i perspektywiczna praca.
W ramach mobilnych punktów informacyjnych przedstawiciele Wojskowej Komendy Uzupełnień w Szczecinku i żołnierze jednostki wojskowej będą mogli porozmawiać o różnych formach służby wojskowej, o własnych doświadczeniach, dostępnych ścieżkach kariery i perspektywach rozwoju.


Tydzień rekrutacyjny na terenie powiatu wałeckiego będzie trwał od dnia 22 października do dnia 28 października 2018 r. Zapraszamy!

zostań

„Nie wystarczy pokochać, trzeba jeszcze umieć wziąć tę miłość w ręce
i przenieść ją przez całe życie.”
Konstanty Ildefons Gałczyński

Dnia 12 października br. w Urzędzie Stanu Cywilnego w Wałczu odbyła się uroczystość „Złotych Godów”. Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego, pełen wspomnień i wzruszeń, obchodzili Państwo Franciszka i Zygmunt Klupczyńscy, Janina i Henryk Poreda, Maria i Jan Kuśmierkowie oraz Krystyna i Szczepan Piątkowie.


 Wyrazem uznania wielkiej wartości tego pięknego Jubileuszu jest przyznanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Medali za długoletnie pożycie małżeńskie. „Medale, które Państwo otrzymują są wyjątkowe - mówiła kierownik USC Ewa Spychalska - to jedyne wyróżnienie, które można otrzymać wyłącznie we dwoje. Są swoistą nagrodą za to, że wytrwaliście w miłości, że byliście wierni złożonej 50 lat temu przysiędze”. Aktu dekoracji w imieniu Prezydenta RP dokonał zastępca Burmistrza Miasta Wałcz Sławomir Zych, przekazując dostojnym Jubilatom wyrazy uznania i podziękowania za to,
że wieloletnim, wspólnym życiem i wzajemnym poszanowaniem dają świadectwo, iż rodzina to najważniejsza wartość w życiu człowieka.
Piątkowej uroczystości towarzyszyła podniosła i serdeczna atmosfera. Szczególnie miłym upominkiem był występ zespołu wokalnego ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Wałczu pod kierunkiem Pani Bożeny Ledeman-Berdysiak.
Po części oficjalnej przyszedł czas na życzenia, kwiaty oraz tradycyjną lampkę szampana z pięknie odśpiewanym „Sto lat".
Szanownym Jubilatom raz jeszcze składamy życzenia wszelkiej pomyślności oraz kolejnych, szczęśliwych lat w zdrowiu, zgodzie i wzajemnej miłości.

W związku ze zmianą przepisów prawnych, Rada Miasta dokonała nowego podziału Miasta na okręgi wyborcze (3 okręgi wyborcze 7-mandatowe, poprzednio 21 okręgów 1-mandatowych) oraz podzieliła Miasto na stałe obwody głosowania okręgi, w oparciu o te okręgi.

11 października 2018 r. odbył się w Wałczu kolejny 12-sty Marsz Życia i Nadziei, zorganizowany przez Stowarzyszenie Kobiet Ziemi Wałeckiej „AMAZONKA” we współpracy z Wałeckim Centrum Kultury. Przedsięwzięcie to współfinansowane było przez Urząd Miasta Wałcz.

Jedną z piękniejszych uroczystości odbywających się w Szkole Podstawowej nr 4 w Wałczu, było przyjęcie w poczet pełnoprawnych członków społeczności szkolnej najmłodszych kolegów. 10 października 2018 r. – 86 uczniów szczególnie przeżywało ten dzień.

9 października 2018 w Wałczu po raz drugi został zorganizowany Dzień Zdrowia Psychicznego  w ramach światowych obchodów Dnia Zdrowia Psychicznego. Organizatorem imprezy był Środowiskowy Dom Samopomocy, a całe przedsięwzięcie było jednym z elementów projektu „ Strefa Zdrowego Myślenia – 2 edycja” dofinansowanego ze środków MRPiPS w ramach programu: ”Budowanie sieci oparcia społecznego dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – edycja 2018”.