Jakość Europejska

Z prawdziwą przyjemnością informujemy, że projekt pt. „Colouring our Subjects” zrealizowany w Szkole Podstawowej nr 5 przez uczniów pod okiem pani Natalii Kujawiak-Fiałkowskiej,  znalazł się na liście 277 polskich zwycięzców! Został on nagrodzony Europejską Odznaką Jakości. Oznacza to, że praca uczniów, którzy zrealizowali projekt, została oceniona jako reprezentująca najwyższy europejski poziom.

W dniu 26 października została podpisana umowa o przyznanie środków z budżetu państwa na realizację inwestycji drogowej w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej, zarządzanego przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, a implementowanego na poziomie regionalnym przez Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie.

Dofinansowanie przyznane Gminie Miejskiej Wałcz to kwota 1.358.994,00zł, co stanowi ok. 80% wartości inwestycji.

"Duma nas przy tym wielka rozpiera,
bo pomijając względy wszelakie,
pamiętać trzeba, że tylko raz w życiu,
jest się stuprocentowym pierwszakiem"


Dnia 26 października 2018 – oficjalnie - do grona społeczności Szkoły Podstawowej nr 5 zostali przyjęci uczniowie klas pierwszych. Pierwszaki, zaprezentowały swoje umiejętności podczas programu artystycznego, do którego przygotowywały się pod czujnym okiem swoich pań: Beaty Górskiej, Barbary Cegieły oraz Marty Marynki- Nowokuńskiej. Rangę i wyjątkowość uroczystości podkreślali swoją obecnością zarówno rodzice, jaki i dyrekcja szkoły, nauczyciele oraz zaproszeni goście. Po części artystycznej nastąpiło długo oczekiwane ślubowanie i pasowanie na ucznia. Wszystkie dzieci otrzymały piękne, pamiątkowe dyplomy oraz upominki od Rady Rodziców. Oprócz prezentowanych wierszy i piosenek, wyjątkowego charakteru całej uroczystości nadawał fakt, iż odbywała się ona w roku 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Wzniosłość chwili podkreślała również piękna dekoracja wykonana przez panią Karinę Zarembę. A w uczniowski świat najmłodszych członków szkoły wprowadziła : Roksana Nowokuńska oraz Mikołaj Dzierża. Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie uroczystości, a pierwszakom życzymy samych sukcesów w szkole oraz wielu prawdziwych i trwałych przyjaźni.
Opracowała: Marta Marynka-Nowokuńska.

Szanowni Państwo!


           W związku z dniem Wszystkich Świętych zostanie wprowadzona czasowa zmiana organizacji ruchu w okolicach Cmentarza Komunalnego przy ul. Północnej w Wałczu. Ruch będzie odbywał się w jednym kierunku, tj. wjazd na cmentarz z drogi krajowej K10, a wyjazd ulicą Podleśną. Ponadto, wzorem lat ubiegłych Zakład Komunikacji Miejskiej uruchomi dodatkowe linie specjalne do obsługi ruchu pasażerskiego na wałeckie cmentarze. Jeśli to możliwe apelujemy o pozostawienie samochodów w domach. Ruch w rejonie cmentarzy będą nadzorowali funkcjonariusze Policji, Straży Miejskiej i żołnierze Żandarmerii Wojskowej.

miniatura

W związku z przypadającym na dzień 4 listopada 2018 r. ponownym głosowaniem w wyborach Burmistrza Miasta Wałcz, podajemy poniżej terminy na załatwienie przez wyborców spraw związanych z głosowaniem:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie poinformował na swej stronie internetowej, iż Rada Nadzorcza WFOŚIGW w Szczecinie podjęła decyzję o uruchomieniu kolejnej edycji programu pożyczek dla osób fizycznych na realizację inwestycji z zakresu ochrony powietrza, wód i gleby.