Zgodnie z art. 19a ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

Zgodnie z art. 19a ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

Dzięki wsparciu finansowemu udzielonemu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w Szkole Podstawowej nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego realizowany jest program edukacyjny „Tam, gdzie jeziora, błękity…” w ramach projektu pn. „Ekopracownia w Szkole Podstawowej nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego w Wałczu” w ramach umowy dotacji nr 2022D3283K.

Dzięki wsparciu uczniowie realizują wiele ciekawych przedsięwzięć. W listopadzie zostały zorganizowane m. in. następujące zajęcia:

 1. Ćwiczymy technikę mikroskopowania „Komórkowa budowa organizmów” – uczniowie mieli możliwość wykorzystać w praktyce zakupione mikroskopy i nauczyć się jak prawidłowo korzystać z mikroskopów. Świat komórek jest taki ciekawy i niesamowity!
 2. Zabawa z wodą – doświadczenia - zajęcia pokazały, że nauka nie jest nudna! Uczniowie mogli zbadać napięcie powierzchniowe wody, wykonywać eksperymenty np. wędrująca woda, chemiczne jojo.
 3. Wycieczka do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Wałczu.

Uczniowie mieli możliwość obejrzeć i prześledzić cały proces związany z pobieraniem wody z 5 studni głębinowych, z etapami jej oczyszczania i dystrybucją do naszych mieszkań. Dużo cennych informacji dotyczących wody, którą spożywamy na co dzień uzyskaliśmy od pracowników wałeckich wodociągów. Dowiedzieliśmy się, że woda, która wypływa z kranów w naszych domach jest bardzo dobrej jakości i można ją bezpośrednio pić. Wymieniliśmy się spostrzeżeniami związanymi z oszczędzaniem wody i dowiedzieliśmy się co możemy zrobić, by jak najmniej jej marnować. Lubimy taką współpracę!Źródło informacji: M. Radzik, Wydział Edukacji.

Burmistrz Miasta Wałcz informuje, że w związku z ustawą z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, można już składać wnioski o zakup preferencyjny węgla za 2000 zł brutto za tonę.


Zgodnie z  w/w ustawą regulującą dystrybucję i sprzedaż węgla przez jednostki samorządu terytorialnego:

 • Do dokonania zakupu preferencyjnego jest uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022r. poz. 1692 ze zm.)
 • Zakup preferencyjny jest możliwy, jeżeli wnioskodawca nie nabył paliwa stałego na sezon grzewczy przypadający na lata 2022–2023, po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę w ilości co najmniej takiej jaka będzie określona w rozporządzeniu.
 • Do dokonania zakupu węgla od samorządu, mieszkańcy Wałcza muszą złożyć stosowny wniosek o zakup preferencyjny.
 • Wnioski mogą składać osoby fizyczne, które zamieszkują w gospodarstwie domowym na rzecz, którego dokonywany jest zakup węgla, a gospodarstwo domowe prowadzone jest na terenie Gminy Miejskiej Wałcz. 
 • Maksymalna ilość paliwa stałego możliwa do zakupienia to 1,5 tony w 2022 roku oraz  1,5 tony w 2023 roku na odrębny wniosek składany od dnia 01.01.2023 r.
 • Dostępny asortyment dla Gminy Miejskiej Wałcz to węgiel groszek/ekogroszek lub orzech.

 

Ważne !

Za odbiór węgla odpowiedzialny jest wnioskodawca. Nie dopuszcza się możliwości odbioru węgla w częściach. Będzie możliwość skorzystania z dodatkowo płatnego transportu oferowanego przez skład węgla. Za jakość i termin dostępności węgla odpowiadają spółki skarbu państwa.

 

Miejsce składania wniosków:

 • Osobiście: w Urzędzie Miasta Wałcz, Plac Wolności 1, 78-600 Wałcz,  Kancelaria ogólna;
 • listownie na adres: Urząd Miasta Wałcz, Plac Wolności 1, 78-600 Wałcz;
 • elektronicznie za pośrednictwem ePUAP.

Wniosek do pobrania

Trwają szczepienia na HPV dla dziewcząt z subregionu szczecineckiego.

Rodziny wielodzietne będą mogły skorzystać z niższych cen prądu –  obowiązywać je będzie największy z dostępnych limitów, czyli 3MWh.